WIE BEN IK

Ik studeerde in 1996 af als tuin- en landschapsarchitect. Daarna volgde ik de opleiding Milieukunde. Sinds 2005 werk ik als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect.

 

Ik hou van de combinatie van het uitdenken van creatieve ideeën en concepten, de vertaling naar een project, en de klantgerichte en planmatige uitwerking ervan.

Via mijn werk wil ik een bijdrage leveren voor meer natuur. Ik werk op een ecologische manier; met respect voor het milieu en met oog voor natuur en biodiversiteit.

 

Ik draag Velt, Terra- Therapeutica en de  campagne 'Leve de tuin' van de provincie Vlaams- Brabant een warm hart toe.

 

WERKWIJZE

Van klein tot groot Ik ontwerp voornamelijk particuliere tuinen, van kleine stadstuintjes… tot grotere landelijke tuinen.Je kan bij mij ook terecht voor het opfrissen van een bestaande (volwassen) tuin. Wil je graag enkel een adviesgesprek over een stukje van je tuin, bijvoorbeeld over een aan te leggen terras, over het al dan niet kappen van een boom, etc… dat kan ook. Daarnaast werk ik ook groenplannen uit voor openbaar groen, zoals parken, begraafplaatsen, tuinen bij woonzorgcentra etc. Ook geef ik workshops over ontwerpen van een therapeutische tuin, specifiek voor de zorgsector.

Tuinontwerp met oog voor

natuur en milieu

Nu kan je starten met de uitvoering van de werken. De aanleg gebeurt naar ieders tempo en budget, gefaseerd of in een keer.

Hiervoor kan je ook beroep doen op enkele tuinaannemers waar ik mee samen werk, en die dezelfde tuinvisie delen. Je kan bij hen terecht om stukken van je tuin (of alles) te laten uitvoeren.

Neem contact met me op.

Vervolgens maken we een afspraak voor een bezoek ter plaatse. Tijdens het kennismakingsgesprek (ca. 1 à 1,5uur), bespreken we je wensen en bekijk ik de mogelijkheden van het terrein.

 

Verzamel alvast de nodige bouwplannen (kadasterplan, inplantingsplan van het huis, gevelaanzichten, de plattegrond van het gelijkvloers). Ook kan je al navraag te doen bij de stedenbouwkundige dienst van je gemeente, om te informeren of er een BPA (bijzonder plan van aanleg) van toepassing is op je perceel.

 

Na het plaatsbezoek bezorg ik je een offerte voor het maken van het tuinontwerp en het bijhorend beplantings- en technisch plan.

 

Een plaatsbezoek is gratis en vrijblijvend binnen een straal van 20km rond Tienen. Voor tuinen die verder gelegen zijn, is een plaatsbezoek betalend. Dit bedrag wordt, bij goedkeuring van de offerte, in mindering gebracht op de factuur.

Na goedkeuring van de offerte, kan ik  aan het tuinontwerp beginnen. Dit plan kom ik bij je voorstellen en bespreken we. Indien nodig worden er een aantal zaken aangepast, zodat het ontwerp helemaal naar wens is.

Daarna wordt het beplantings- en technisch plan uitgewerkt. Nu zijn de plannen van je droomtuin helemaal klaar.

 

Deel je mijn visie? Heb je interesse in een mooi, verrassend en natuurlijk tuinontwerp?

SOORTEN OPDRACHTEN

Een goed doordacht en mooi tuinontwerp ligt aan de basis van levenslang tuinplezier

VISIE

In een natuurvriendelijke tuin is er ook plaats voor nuttige insecten, vlinders en vogels…

Door de keuze van de beplanting, door een gevarieerde begroeiing en een zo lang mogelijke bloeiperiode, wordt je tuin -ook voor zijn extra bewoners- aantrekkelijk.

Natuur aantrekken en een schoon milieu gaan hand in hand. Zo horen er natuurlijk geen pesticiden of kunstmest thuis in een milieuvriendelijke tuin. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt in de tuin. Groenafval wordt zoveel mogelijk vermeden, en ter plaatse verwerkt of gecomposteerd.  Met energie wordt zuinig omgesprongen, bijvoorbeeld door een minimale, maar goed doordachte tuinverlichting, etc...

 

Duidelijke lijnen, met daarbinnen een natuurlijk ogende beplanting, en een speelse toets, kenmerken mijn ontwerpstijl.

 

Ik sta voor tuinen:

  • die op maat zijn van zijn bewoners
  • waarbij het ontwerp voortvloeit uit de beoogde functies (‘form follows function’)
  • waarbij planten, struiken en bomen de hoofdrol spelen

Een tuin waar het hele jaar door wat valt te beleven: zachte bloesems in de lente, krachtige kleuren in de zomer, bottels en bessen in de herfst, en mooie silhouetten in de winter. Bij de keuze van de beplanting hou ik rekening met de aanwezige bodem en standplaats. Zo krijg je planten die het goed doen en er gezond uitzien, en veel minder last hebben van ziekten en plagen.

Natuurvriendelijke tuinen zijn ook onderhoudsvriendelijk. De oppervlakte aan gazon wordt niet groter gemaakt dan nodig is. Snoeiwerk wordt tot een minimum herleid door struiken en bomen te kiezen die kunnen uitgroeien in hun natuurlijke vorm. De bodem wordt zoveel mogelijk bedekt met planten om onkruidgroei tegen te gaan…

 

CONTACT

Tuinontwerp met oog voor

milieu en natuur

Maite Grugeon

Vierde Lansierslaan 23

3300 Tienen

016 78 06 85

maite@ecotuinontwerp.be

© Maite Grugeon

Neem contact met me op, vervolgens maken we een afspraak voor een bezoek ter plaatse. Tijdens het kennismakingsgesprek (ca. 1 à 1,5uur), bespreken we je wensen en bekijk ik de mogelijkheden van het terrein.

Na het plaatsbezoek bezorg ik je een offerte voor het maken van het tuinontwerp en het bijhorend beplantings- en technisch plan.

WIE BEN IK

Ik studeerde in 1996 af als tuin- en landschapsarchitect. Daarna volgde ik de opleiding Milieukunde. Sinds 2005 werk ik als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect.

WIE BEN IK

Natuur binnen een duidelijke structuur

Een tuin die gonst van het leven

De natuur als inspiratiebron

Ik studeerde in 1996 af als tuin- en landschapsarchitect. Daarna volgde ik de opleiding Milieukunde. Sinds 2005 werk ik als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect.

Sinds 2005 werk ik als zelfstandig

tuin- en landschapsarchitect.

Van klein tot groot

 

Ik ontwerp voornamelijk particuliere tuinen, van kleine stadstuintjes tot en met grotere landelijke tuinen.

Neem contact met me op, vervolgens maken we een afspraak voor een bezoek ter plaatse. Daarna bezorg ik je een offerte voor het tuinontwerp.

Na goedkeuring, kan ik aan het tuinontwerp beginnen, en kom het bij je voorstellen. Indien nodig worden er een aantal zaken aan het plan aangepast, zodat het ontwerp helemaal naar wens is.

Voor de uitvoering van de werken kan je beroep doen op enkele tuin-aannemers waar ik mee samen werk,